Regionsledelsen

Regionsleder

Pia Staanum

Tlf. 56 99 93 06
Mobil: 2160 6406

sprohus@mail.dk

 

Viceregionsleder

Frank Graversen

Tlf. 41 86 24 47

frankgraversen@gmail.com

 

       
  Kasserer 
Marianne Graversen
Mobil: 5146 1771

kassererdrk@outlook.dk

 

 

Medlem

Elna Juhl
Tlf. 56 49 33 94
Mobil: 2962 8712

eg_juhl@mail.dk

 

       

Sekretær:

Anette Sorth-OlsenTlf. 5695 7112
Mobil: 2466 7792

sorth-olsen@mail.dk

 

 

1 Suppleant

Preben Jørgensen

Mobil: 5329 4224

prejor@live.dk

 

       
 
 
 

 

 

 

 

 
Ansvarlig Opgaver    
Regionsleder Årsberetning    
Regionsleder Valg til bestyrelsen    
Regionsleder DRK, generalforsamling    
Regionsleder Skuer    
Regionsleder PR/Hjemmeside    
Regionsleder Kontakt til Web-master    
Regionsleder Medlemsmøde    
Regionsleder Aktivitetskalender    
Regionsleder Kontakt til Retrieveren    
Regionsleder Koordinering af brugsprøver    
Regionsleder Ajourføring af statutter, pointudregning-DM, erindringspokaler
     
     
Viceregionsleder Ajourføring af træningsmapper    
Viceregionsleder Trænermiddag    
Viceregionsleder Kontakt til uddannelsesudvalg    
Viceregionsleder Koordinering af C-prøver    
Viceregionsleder Koordinering af B-prøver    
Viceregionsleder Koordinering af A/C-prøver    
Viceregionsleder Koordinering af A-prøve    
Viceregionsleder Koordinering af holdmesterskab    
Viceregionsleder Repræsentant til Regionernes Koordineringsudvalg    
Viceregionsleder Ansøgning om terræner vedr. træning og prøver uddelegeret til sekretær
   
     
Kasserer Årsregnskab    
Kasserer Budgetforslag    
Kasserer Delregnskaber    
Kasserer Budgetopfølgning    
Kasserer Prisliste    
Kasserer Indskrivning ved træningsstart    
Kasserer Ansøgninger om sponcorstøtte    
Kasserer Indkøb af rekvisitter    
Kasserer Kontakt til værnets jagter    
     
     
Sekretær Indkaldelse, dagsorden og referat til bestyrelsesmøder    
Sekretær Indkaldelse og dagsorden til trænermøder    
Sekretær Referent Årsmøde    
     
Medlem Kontakt til frysepasser    
     
UDVALG      
Skuer/Udstilling Pia Staanum                  Jørn Andersen    
Tel. 5699 9306               Tel. 5696 3026    
     
PR Pia Staanum    
Tel. 5699 9306    
     
Markprøver/Træning Frank Graversen             Elna Juhl            
         Tel.  4186 2447              Tel. 5649 3394          
     
Uddannelse Frank Graversen    
Tel. 4186 2447    
     

 

 

 

Udvalg

Skuer/Udstilling Pia Staanum
Tlf. 56 99 93 06
Jørn Andersen
Tel. 5696 3026
 
PR Pia Staanum
Tlf. 56 99 93 06
   
Markprøver/Træning Frank Graversen
Tlf.
4186 2447
Elna Juhl
Tel. 56493394
 
Uddannelse Frank Graversen
Tlf. 4186 2447

 
 

Vildtforvalter

Hans Christian Pihl, Mosegården, Sdr. Landevej 16, 3730 Nexø
Telefon 5649 2124

Træffes mellem 17:00 – 18:00   (skal respekteres)

Træningsvildt

  • Ved bestilling af vildt, kontaktes Hans på ovenstående telefon nummer, her aftaler man antal af vildt samt dato / afhentningstidspunkt
  • Hans sørger for, at vildtet bliver taget op og evt. stillet frem, klar til afhentning
  • Man skal selv sørge for, at vildtet bliver tøet op

Omkring prøveafvikling.

  • Kontakt til vildtforvalter i god tid, så man også ved hvilke vildtarter og antal man har til rådighed.
  • Man aftaler et afhentningstidspunkt
  • Sørger selv for at vildtet bliver tøet op og transporteret ud til prøven. (evt. uddelegerer opgaven til en ”vildthjælper”)
  • Efter endt prøve, sørger man for at brugbart vildt bliver returneret til Vildtforvalter igen (samme dag).
  • Kasseret vildt bortskaffes på BOFA

 Elna Juhl er bestyrelsens kontaktperson til vildtforvalter
 

     
Webmaster

Svend-Ib Jeppsen

Tlf. 56 95 64 50

svend-ib.jeppsen@get2net.dk

 

 
Materiel forvalter
Markprøver/Træning
Skue/Udstilling
Pia Staanum
Tlf. 56 99 93 06