Udstillinger/Markprøver C - B - A

Dato

 

Sted

 

Dommer

 

Prøveleder

 

Bemærkning

 

   

 

   

Forårs C-prøve
20 Maj 2017
Knudsker Plantage Susanne Wærling og Pia Bielefeldt,
Nordsjælland
Prøveleder; Peter Rask, tlf 51703668 og Jakob Holst  
         
Officiel WT
1 Juli 2017

Paradisbakkerne
Ibsker jagthytte
  Frank Graversen Start kl.11.00
B Prøve
2 Juli 2017
Paradisbakkerne
Ibsker jagthytte
  Frank Graversen Indskrivning fra kl.8.00
prøvestart kl.9.00
         
         
         

 

                                                        Hent markprøvetilmeldingsblanket her eller tilmeld direkte via hundeweb

Adgangskrav for deltagelse i de forskellige klasser På officielle prøver.

Hundens ejer og fører skal være medlem af DKK, DRK eller en udenlandsk klub der er anerkendt af DKK.
For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK,
vaccinationen må højst være to år gammel, og dokumentation for vaccination skal medbringes på
dagen.

Alle hunde skal have bestået brugsprøve inden deltagelse på Markprøve
NB!
Udenlandske hunde, der har opnået markprøvepræmiering i hjemlandet er tilsvarende kvalificeret

B-prøver

 Begynderklasse: Adgangskravet til begynderklasse er at hunden på prøvedagen er mindst 12 mdr. gammel, har en bestået brugsprøve
eller en godkendt kvalifikationsprøve
eller en bestået udvidet apporteringsprøve i Danmarks Jægerforbund. Hvis hunden er fyldt 24 mdr.
og har opnået to 1. præmier i begynderklasse  kan der ikke fortsat tilmeldes i klassen.

 Åben klasse: Adgangskravet til åben klasse er at hunden på prøvedagen er mindst 20 mdr. gammel, og har opnået mindst en 1. præmie i begynderklassen eller har opnået
to 1. præmier i begynderklassen inden den er 20 mdr. gammel.

 Vinderklasse: Adgangskravet er at hunden har opnået mindst to 1. præmier i åben klasse.

  Yderligere oplysninger kan belyses i DRK’s markprøvereglement og vejledning, som findes under Menupunktet Mark/Brugsprøvereglement

Arrangøren af en C-prøve kan lade prøven afvige fra nærværende markprøvereglement
m.h.t.:
a: Klasseinddeling
b: Alder
c: Kvalifikationskrav
d: Anmeldelsesfrist
e: Skriftlig/mundtlig kritik
f: Dommere
g. Vandarbejde
h. Vildtarter